SDA predlaže formiranje potpune koalicije

Stav Stranke demokratske akcije Sandžaka je da se problemi u funkcionisanju vlasti u Novom Pazaru hitno moraju prevazići.

Naša osnovna briga je kako da izmirimo ogromna dugovanja grada Novog Pazara od preko milijardu dinarai kako da u najhitnijem roku isplatimo zaostale plate svim zaposlenim u gradskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama u gradu.

Hoćemo i da otklonimo štetne posljedice po Grad zbog nesavesnih i nezakonitih radnji gradonačelnika u proteklom periodu, prekomernog zapošljavanja bez saglasnosti Vlade i nekontrolisanog zaduživanja Grada.

SDA Sandžaka insistira na zakonitom poslovanju grada i poštovanju dostojanstva svakog zaposlenog.

Hoćemo svakako transparentan, zakonit i javan rad.

Stranka demokratske akcije Sandžaka poziva sve stranke koje su dobile mandate od građana Novog Pazara da potpišu Koalicioni sporazum o formiranju potpune koalicije svih političkih stranaka koje imaju odbornike u Skupštini grada Novog Pazara i da zajedno podijele odgovornost u skladu sa izbornim rezultatima.

Ovako formirana koalicija obezbjedila bi otklanjanje problema u kojima se trenutno nalazi grad Novi Pazar.

Stranka demokratske akcije Sandžaka, kao predlagač ovog sporazuma, predviđa da jednu četvrtinu nadlježnosti i odgovornosti povjeri predstavnicima srpskog naroda.

Stranka demokratske akcije Sandžaka poziva sve političke stranke koje imaju odbornike u Skupštini grada Novog Pazara da prihvate i potpišu ovaj sporazum i time podijele odgovornost u skladu sa izbornim rezultatima.